Om uiteenlopende redenen kan het zijn dat iemand tijdelijk of langdurig niet meer in staat is zijn of haar financiën te regelen. Dit kan door lichamelijke en/of psychische toestand of door het hebben van schulden. Het kan dan wenselijk of zelfs noodzakelijk zijn om bewindvoering aan te vragen. Bewindvoering is een financiële beschermingsmaatregel. Als bewindvoerder beschermen wij uw financiën en zorgen dat alles wat onder bewind is gesteld goed wordt beheerd.

photo credit: The wallet-handle via photopin (license)

Iemand kan voor zichzelf bewindvoering aanvragen, maar ook een partner, familielid, instelling of mentor/voogd kan een verzoek doen. Een aanvraag wordt ingediend bij een rechtbank en de kantonrechter spreekt de maatregel uit. Met het uitspreken van een beschermingsbewind stelt de kantonrechter uw geld en goederen onder bewind. Vanaf dat moment zijn wij als bewindvoerder aangesteld om uw financiën te beheren.

Wij gaan er dan voor zorgen dat uw financiën worden gestabiliseerd, ofwel dat de inkomsten en uitgaven in balans zijn. Al uw financiële post wordt door ons ontvangen en de vaste lasten worden betaald. Ook wordt er gekeken of er recht is op bepaalde sociale voorzieningen en/of wettelijke regelingen. Denk hierbij aan zorgtoeslag, huurtoeslag of bijzondere bijstand. Jaarlijks wordt de belastingaangifte box 1 verzorgt en wordt eventuele kwijtschelding aangevraagd voor de gemeentelijke heffingen.

Heeft u vragen over bewindvoering of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op!

“Waarom moeilijk doen als het samen kan.”

Loesje

Speciaal voor
mensen met schulden

Schulden hebben is zwaar, het geeft elke dag een beklemmend en angstig gevoel. U draagt deze last dag in, dag uit met u mee. Uw vrijheid wordt beperkt en de stress neemt toe. Wat nou als u de vaste lasten niet meer kunt betalen, afspraken over aflossingen niet na kan komen of de aanmaningen blijven maar komen? Op het moment dat u niet meer binnen een redelijke tijd uw schulden kan aflossen is er sprake van problematische schulden. Sinds 1 januari 2014 is het mogelijk om onder bewind te komen door het hebben van problematische schulden. Samen zoeken we naar een passende oplossing. Meer weten? Lees verder.

Waarom kiest u voor
Strikt Bewindvoering?

• Persoonlijk en betrokken
• Deskundig en ervaren
• Transparant en heldere afspraken